Poznaj swoje prawa

Poza prawem do odszkodowania za odwołany, opóźniony lot bądź odmowę wstępu na pokład, Rozporządzenie nr 261/2004 przewiduje, następujące prawa: alternatywny przelot, opieka w formie wyżywienia, napojów, zakwaterowania i transportu, ewentualnie zwrot kosztów poniesionych z tego tytułu.

Niniejsze prawa pasażerów dotyczą podróżujących w granicach Unii Europejskiej oraz osób odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium UE do krajów trzecich bądź przylatujących na lotnisko znajdujące się na terytorium UE z kraju trzeciego przewoźnikiem zarejestrowanym w kraju Wspólnoty Europejskiej.

W sytuacji odwołania lotu, odmowy przyjęcia na pokład oraz opóźnienia lotu co najmniej o dwie godziny przewoźnik jest obowiązany wręczyć każdemu pasażerowi pisemną informację o przepisach dotyczących minimalnych praw pasażerów w tym prawa do odszkodowania i opieki.

W przypadku, w którym lot jest opóźniony, odwołany lub pasażerowi odmówiono wstępu na pokład, przewoźnik powinien zagwarantować podróżującym:

  1. wyżywienie i napoje
  2. bezpłatne rozmowy telefoniczne

Co więcej, kiedy oczekiwanie na opóźniony lub zastępczy lot trwa wiele godzin w porze nocnej przewoźnik powinien bezpłatnie zapewnić pasażerom:
  1. nocleg
  2. transport z lotniska i na lotnisko

Prawa pasażera nakładają obowiązek otoczenia podróżnych opieką bez względu na okoliczności, które spowodowały opóźnienie lub odwołanie lotu.

Jeżeli przewoźnik nie dopełnił swoich obowiązków, zalecamy zachowanie paragonów lub faktur potwierdzających poniesione koszty. Na ich postawie będziemy ubiegać się o zwrot.

W przypadku odwołania lotu albo odmowy przyjęcia na pokład przewoźnik jest zobowiązany zapewnić pasażerowi zmianę planu podróży w taki sposób, aby na porównywalnych warunkach mógł dotrzeć do miejsca docelowego. Prawo zmiany planu podróży nie przysługuje pasażerowi, który skorzystał z prawa do zwrotu pełnego kosztu biletu.