Opóźniony Lot - Formularz Zgłoszenia

Twój lot został opóźniony o co najmniej 3 godziny?
Możesz być uprawniony do otrzymania odszkodowania w wysokości od €250 do €600.
Wysokość rekompensaty zależna jest od długości trasy twojego lotu.
Odszkodowanie nie przysługuje pasażerom, których lot został opóźniony wskutek przyczyn niezależnych od linii lotniczych.
Odszkodowanie za opóźniony lot przysługuje pasażerom niezależnie od tego czy przewoźnik zaoferował podróżującym zakwaterowanie, posiłki bądź napoje.
Jeżeli przewoźnik nie otoczył Cię należną opieką, będziemy ubiegać się w Twoim imieniu również o zwrot poniesionych kosztów.
Krok 1: Szczegóły lotu

Linie Lotnicze
Numer Lotu

Lotnisko Wylotu
Lotnisko Przylotu

Planowany Czas Odlotu
Planowany Czas Przylotu
Czy kontynuowałeś podróż pomimo opóźnienia?
Rzeczywisty czas odlotu
Rzeczywisty czas przylotu

Typ Lotu

Numer Rezerwacji
Ilość Pasażerów
E-mail
Telefon
Captcha


Page 2

Text...

Page 3

Text...

Opóźniony Lot - Prawa Pasażera

Podstawowe prawa pasażerów lotniczych w związku z opóźnieniem lotu gwarantuje Rozporządzenie (WE) 261/2004. Na podstawie tego Rozporządzenia, w przypadku opóźnienia dłuższego niż 2 godziny przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerom bezpłatnie posiłki i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, a także możliwość przeprowadzenia dwóch rozmów telefonicznych, nadania dwóch dalekopisów, dwóch przesyłek faksowych lub e-mailowych. Gdy opóźnienie wynosi co najmniej 5 godzin pasażerowie mają prawo do zwrotu kosztów biletów lub lotu powrotnego do pierwszego miejsca odlotu. Jeżeli opóźniony lot nastąpi co najmniej dzień po terminie odlotu zgodnie z rozkładem, pasażerowie mają prawo do bezpłatnego zakwaterowania w hotelu i darmowego transportu między lotniskiem a hotelem. Ponadto, jeżeli pasażerowie przybędą do miejsca docelowego ponad 3 godziny po pierwotnie wskazanej przez przewoźnika godzinie przylotu, będą mieli prawo do uzyskania odszkodowania za opóźniony lot (zgodnie z wyrokiem z dnia 19 listopada 2009 roku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach połączonych C-402/07 i C-432/07). Odszkodowanie należy się w wysokości 250 EUR, 400 EUR albo 600 EUR w zależności od długości trasy lotu.